فهرست سمینارها و نمایشگاه


کل ٤٣, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد1401/09/26
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
3سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/041398/03/30
4سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان رفسنجان1398/03/23
5سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/02/241398/02/17
6سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/181398/02/14
7سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/071398/02/07
8سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/021397/11/27
9سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/101397/10/05
10سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/221397/09/15
11سومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار1397/08/20
12سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/241397/07/15
13سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/191397/06/14
14 همایش توسعه پایدار و امنیت اجتماعی1396/09/02
15سمینار FTTX1396/07/17
16سمینار نقش شبکه و نت در سیستم های فاضلاب1396/02/14
17سمینار آموزشی و چالشی بررسی علل حوادث مسمومیت و مرگهای خاموش با گاز منواکسیدکربن و راهکارهای پیشگیری از حوادث1395/11/04
18برگزاری سمینار آموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی1395/09/30
19تورعلمی- تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی آلمان1395/03/05
20دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشیگری1395/02/21

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣