فهرست سمینارها و نمایشگاه


کل ٤٢, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
2سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/041398/03/30
3سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان رفسنجان1398/03/23
4سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/02/241398/02/17
5سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/181398/02/14
6سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/071398/02/07
7سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/021397/11/27
8سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/101397/10/05
9سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/221397/09/15
10سومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار1397/08/20
11سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/241397/07/15
12سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/191397/06/14
13 همایش توسعه پایدار و امنیت اجتماعی1396/09/02
14سمینار FTTX1396/07/17
15سمینار نقش شبکه و نت در سیستم های فاضلاب1396/02/14
16سمینار آموزشی و چالشی بررسی علل حوادث مسمومیت و مرگهای خاموش با گاز منواکسیدکربن و راهکارهای پیشگیری از حوادث1395/11/04
17برگزاری سمینار آموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی1395/09/30
18تورعلمی- تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی آلمان1395/03/05
19دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشیگری1395/02/21
20اطلاعیه هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایشی - سرمایشی و تهویه مطبوع1395/02/21

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣