فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٦٠٦, ١/٣١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برگزاری دوره ارتقاء پایه 2به1 نقشه برداری1403/04/20
2برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه 1403/04/18
3برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء و تمدید مبحث 191403/04/17
4برنامه آموزشي دوره ارتقاء پايه رشته عمران صلاحیت طراحی1403/03/09
5برگزاری دوره ویژه مهندسین تاسیسات مکانیکی1403/02/17
6دوره آموزشی ایمنی در ساختمان ها با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی1403/02/11
7کارگاه آموزشی بازرسی- تست و تحویل تاسیسات برقی در ساختمان ها1403/02/11
8برنامه سمینارهای تمدید پایه بهار 14031403/02/10
9اطلاعیه شرکت در کلاس های آموزشی1403/02/10
10برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه 1403/01/21
11برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه 1403/01/21
12برگزاري دوره تشريح ويژگي هاي بتن آماده1403/01/19
13اطلاعیه آزمون مبحث 19 رشته عمران1402/12/24
14جبران کسر نمره آزمون ورود به حرفه مهرماه 14021402/12/19
15اطلاعیه مکان برگزاری سمینارهای اسفندماه1402/12/17
16برنامه آموزشی ارتقا پایه رشته شهرسازی1402/12/01
17دوره آموزشی ضوابط طراحی و کنترل دال های مجوف بر اساس مبحث9 مقررات ملی ساختمان1402/11/29
18دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی1402/11/29
19دوره آموزشی روش های پایدار سازی گودبرداری1402/11/29
20اطلاعیه سمینارهای تمدید پایه اسفند14021402/11/29