فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٤٧٣, ١/٢٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه ابان ماه 14001400/07/28
2اطلاعیه دوره های آموزشی بازرسی گاز صنعتی و بازآموزی بازرسین گاز1400/07/28
3برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین1400/07/12
4تقویم آموزشی مهرماه 14001400/07/10
5دوره ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک ویژه مسئولان ایمنی کارگاه های ساختمانی1400/06/22
6تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه شهریور 14001400/05/24
7اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان1400/05/02
8تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 14001400/04/27
9اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی1400/04/26
10تغییر زمان کلاس ساختمان های فولادی1400/04/12
11تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه مرداد 14001400/04/08
12برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین1400/04/08
13اطلاعیه زمان و تشکیل کلاس HSE1400/04/06
14بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید اعتبار آزمون های ورود به حرفه مهندسی1400/04/02
15اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)1400/04/02
16نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 14001400/04/02
17اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس مقررات و تدابیر فنی سلامت- ایمنی و محیط زیست HSE1400/03/27
18اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی ویژه صلاحیت اجرا1400/03/27
19عناوین دوره های اموزشی ورود و ارتقاء پایه صلاحیت اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری1400/03/24
20اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس های دوره مبحث هفدهم1400/03/24
آخرین مطالب