فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٥٣٥, ١/٢٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه آموزشي دوره تمديد پايه بهمن ماه 14011401/11/03
2برنامه آموزشي دوره تمديد پايه دي ماه 14011401/10/11
3برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه 3 صلاحيت اجرا زمستان 14011401/09/28
4برنامه آموزشی ارتفا پایه زمستان 14011401/09/28
5دعوت به تدریس1401/09/13
6برگزاری دوره آشنايي با ويرايش 4 مبحث 171401/09/13
7لغو دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه1401/09/13
8برگزاری دوره REVIT1401/09/08
9برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پایه اجرا گروه دوم آذر ماه 14011401/09/07
10برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه آذر14011401/08/24
11برنامه آموزشي دوره تمديد پايه آذر ماه 14011401/08/24
12برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه آذر ماه 14011401/08/24
13برنامه آموزشي دوره تمدید پايه آبان ماه 14011401/08/09
14برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه آبان ماه 14011401/07/25
15اطلاعيه تغییر ساعت سمينار آموزشي فن آوري مدل سازي اطلاعات ساختمان BIM 1401/07/07
16برنامه آموزشی ارتفا پایه مهر ماه 14011401/06/24
17برنامه آموزشی ورود به پایه اجرا مهرماه 14011401/06/24
18برنامه آموزشی تمدید پایه مهرماه 14011401/06/24
19اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی شهریور ماه 14011401/06/02
20برنامه آموزشي دوره هاي تمديد پايه شهريور ماه 14011401/05/31