فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٥٢٠, ١/٢٦صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه آموزشی ارتفا پایه مهر ماه 14011401/06/24
2برنامه آموزشی ورود به پایه اجرا مهرماه 14011401/06/24
3برنامه آموزشی تمدید پایه مهرماه 14011401/06/24
4اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی شهریور ماه 14011401/06/02
5برنامه آموزشي دوره هاي تمديد پايه شهريور ماه 14011401/05/31
6برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه شهريورماه 14011401/05/30
7برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه شهريورماه 14011401/05/30
8اطلاعیه برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه مرداد ماه 14011401/05/05
9برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
10شرکت در همایش ملی زلزله-مدیریت بحران-دور نمای آینده1401/03/30
11برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
12اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
13برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
14سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
15اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
16اطلاعیه محل تشکیل سمینارهای خرداد ماه 14011401/03/09
17برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
18اطلاعیه برگزاری امتحانات به صورت حضوری1401/02/27
19برنامه کلاس ارتقا پایه خردادماه 14011401/02/26
20نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05