فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٣١٤, ١/١٦صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه آموزشی ارتقا پایه- بهمن 14001400/10/25
2برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- بهمن ماه 14001400/10/21
3اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/09/01
4برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه آذر ماه 14001400/08/29
5لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست1400/08/10
6برگزاری دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/08/09
7تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه ابان ماه 14001400/07/28
8اطلاعیه دوره های آموزشی بازرسی گاز صنعتی و بازآموزی بازرسین گاز1400/07/28
9برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین1400/07/12
10تقویم آموزشی مهرماه 14001400/07/10
11تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه شهریور 14001400/05/24
12اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان1400/05/02
13تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 14001400/04/27
14اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی1400/04/26
15تغییر زمان کلاس ساختمان های فولادی1400/04/12
16تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه مرداد 14001400/04/08
17برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین1400/04/08
18اطلاعیه زمان و تشکیل کلاس HSE1400/04/06
19اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)1400/04/02
20نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 14001400/04/02
آخرین مطالب