فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٣٤٢, ١/١٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی شهریور ماه 14011401/06/02
2برنامه آموزشي دوره هاي تمديد پايه شهريور ماه 14011401/05/31
3برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه شهريورماه 14011401/05/30
4برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه شهريورماه 14011401/05/30
5اطلاعیه برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه مرداد ماه 14011401/05/05
6برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
7برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
8اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
9برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
10سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
11اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
12اطلاعیه محل تشکیل سمینارهای خرداد ماه 14011401/03/09
13برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
14اطلاعیه برگزاری امتحانات به صورت حضوری1401/02/27
15برنامه کلاس ارتقا پایه خردادماه 14011401/02/26
16نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05
17برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- اردیبهشت 14011401/01/27
18تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در اردیبهشت 14011401/01/27
19برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه-فروردین 14011400/12/24
20برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه فروردین 14011400/12/24