فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٣٣٨, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه مرداد ماه 14011401/05/05
2برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
3برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
4اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
5برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
6سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
7اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
8اطلاعیه محل تشکیل سمینارهای خرداد ماه 14011401/03/09
9برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
10اطلاعیه برگزاری امتحانات به صورت حضوری1401/02/27
11برنامه کلاس ارتقا پایه خردادماه 14011401/02/26
12نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05
13برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- اردیبهشت 14011401/01/27
14تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در اردیبهشت 14011401/01/27
15برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه-فروردین 14011400/12/24
16برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه فروردین 14011400/12/24
17اطلاعیه کلاس نکات اجرایی پی های سطحی- ورود به صلاحیت اجرا1400/12/09
18برگزاری دوره نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها1400/12/03
19اطلاعیه برگزاری کلاس برسی و آنالیز حوادث در کارگاه های ساختمانی به صورت آنلاین1400/11/24
20برنامه آموزشی ارتقا پایه اسفند 14001400/11/24
آخرین مطالب