فهرست اخبار سازمان


کل ١٤٥٤, ١/٧٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1قابل توجه افرادی که در ازمون مهر 99 دارای کسری نمره می باشند1400/10/30
2فراخوان مسابقه طراحی پوستر روز مهندس1400/10/27
3اعتبار پروانه های کارشناسی موضوع ماده 271400/10/26
4اطلاعیه دریافت خدمات رفاهی1400/10/26
5ثبت نام جشن روز زن1400/10/26
6اطلاعیه مجمع عمومی1400/10/25
7برنامه آموزشی ارتقا پایه- بهمن 14001400/10/25
8برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- بهمن ماه 14001400/10/21
9لیست مجریان ذیصلاح حقوقی1400/10/21
10امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی-اداره کل کمیته امدادو سازمان بسیج مهندسان1400/10/20
11آزمون سوم همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم1400/10/20
12فایل های کارگاهی ارائه شده مربوط به همایش اجتماعی زلزله بم 1400/10/051400/10/19
13دیدار رئیس سازمان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 1400/10/18
14اطلاعیه ارائه رایگان خدمات مهندسی1400/10/15
15آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1400/10/15
16اطلاعیه تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی1400/10/14
17اطلاعیه تعطیلی واحد مالی سازمان در کرمان و شهرستان ها1400/10/13
18لیست مجریان ذیصلاح حقیقی1400/10/13
19صفحه جدید اینستاگرام سازمان1400/10/09
20آزمون همایش پیامدهای اجتماعی زلزله1400/10/07
آخرین مطالب