فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٢٤, ١/٢٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
2اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
3برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
4سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
5اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
6برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
7نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05
8برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- اردیبهشت 14011401/01/27
9تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در اردیبهشت 14011401/01/27
10برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه-فروردین 14011400/12/24
11برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه فروردین 14011400/12/24
12اطلاعیه کلاس نکات اجرایی پی های سطحی- ورود به صلاحیت اجرا1400/12/09
13برگزاری دوره نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها1400/12/03
14اطلاعیه برگزاری کلاس برسی و آنالیز حوادث در کارگاه های ساختمانی به صورت آنلاین1400/11/24
15برنامه آموزشی ارتقا پایه اسفند 14001400/11/24
16اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان لوله کشی گاز1400/11/18
17اطلاعیه برگزاری کلاس مسئولیت مدنی به صورت مجازی1400/11/16
18اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/09/01
19لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست1400/08/10
20برگزاری دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/08/09
آخرین مطالب