فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٠٧, ١/٢١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/09/01
2لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست1400/08/10
3برگزاری دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/08/09
4تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه ابان ماه 14001400/07/28
5اطلاعیه دوره های آموزشی بازرسی گاز صنعتی و بازآموزی بازرسین گاز1400/07/28
6برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین1400/07/12
7تقویم آموزشی مهرماه 14001400/07/10
8تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه شهریور 14001400/05/24
9اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان1400/05/02
10تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 14001400/04/27
11اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی1400/04/26
12تغییر زمان کلاس ساختمان های فولادی1400/04/12
13تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه مرداد 14001400/04/08
14برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین1400/04/08
15اطلاعیه زمان و تشکیل کلاس HSE1400/04/06
16اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)1400/04/02
17نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 14001400/04/02
18اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس مقررات و تدابیر فنی سلامت- ایمنی و محیط زیست HSE1400/03/27
19اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی ویژه صلاحیت اجرا1400/03/27
20عناوین دوره های اموزشی ورود و ارتقاء پایه صلاحیت اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری1400/03/24
آخرین مطالب