فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٢٥, ١/٢٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
2برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
3اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
4برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
5سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
6اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
7برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
8نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05
9برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- اردیبهشت 14011401/01/27
10تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در اردیبهشت 14011401/01/27
11برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه-فروردین 14011400/12/24
12برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه فروردین 14011400/12/24
13اطلاعیه کلاس نکات اجرایی پی های سطحی- ورود به صلاحیت اجرا1400/12/09
14برگزاری دوره نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها1400/12/03
15اطلاعیه برگزاری کلاس برسی و آنالیز حوادث در کارگاه های ساختمانی به صورت آنلاین1400/11/24
16برنامه آموزشی ارتقا پایه اسفند 14001400/11/24
17اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان لوله کشی گاز1400/11/18
18اطلاعیه برگزاری کلاس مسئولیت مدنی به صورت مجازی1400/11/16
19اطلاعیه لغو آزمون دوره مبحث هفدهم ویژه مجریان1400/09/01
20لغو دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ایمنی محیط زیست1400/08/10