فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٢٨, ١/٢٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1ارتقاء پايه 1402/05/01
2مبحث 191402/04/14
3دوره های ارتقاء1402/04/02
4دوره های تمديد پايه1402/04/02
5ورود به پايه اجرا 1402/03/31
6برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
7برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
8اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
9برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
10سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
11اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
12برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
13نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05
14برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- اردیبهشت 14011401/01/27
15تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در اردیبهشت 14011401/01/27
16برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه-فروردین 14011400/12/24
17برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه فروردین 14011400/12/24
18اطلاعیه کلاس نکات اجرایی پی های سطحی- ورود به صلاحیت اجرا1400/12/09
19برگزاری دوره نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها1400/12/03
20اطلاعیه برگزاری کلاس برسی و آنالیز حوادث در کارگاه های ساختمانی به صورت آنلاین1400/11/24