فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٥٩, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1فهرست جديد مراكز طرف قرارداد سازمان برای امور رفاهی1402/05/15
2آزمایشات بانوان1402/04/20
3برگزاری دوره روانشناسی نوجوان1402/04/20
4طبیعت گردی1402/03/28
5فهرست مراکز خدماتی برای مهندسین عضو1401/12/14
6رزرو هتل در سراسر کشور ویژه اعضای سازمان1400/12/18
7برگزاری همایش ورزش صبحگاهی1400/11/30
8اطلاعیه دریافت خدمات رفاهی1400/10/26
9اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1400/09/18
10تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1400/09/09
11مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان تمدید شد1400/08/22
12اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1400/08/09
13برندگان قرعه کشی تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن -نوبت دوم1400/02/18
14اسامی برندگان قرعه کشی وام خرید مسکن1400/01/30
15اطلاعیه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی1399/12/12
16اطلاعیه تکمیلی دریافت تسهیلات سیصد میلیون ریالی بانک مسکن1399/10/20
17تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن1399/10/20
18فرم های وام بانک مسکن1399/10/18
19اطلاعیه تکمیلی اعطای تسهیلات خرید مسکن1399/10/16
20اطلاعیه اعلام اسامی برندگان تسهیلات بانک مسکن1399/10/14

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣