فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٥٤, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1رزرو هتل در سراسر کشور ویژه اعضای سازمان1400/12/18
2برگزاری همایش ورزش صبحگاهی1400/11/30
3اطلاعیه دریافت خدمات رفاهی1400/10/26
4اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1400/09/18
5تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1400/09/09
6مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان تمدید شد1400/08/22
7اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1400/08/09
8برندگان قرعه کشی تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن -نوبت دوم1400/02/18
9اسامی برندگان قرعه کشی وام خرید مسکن1400/01/30
10اطلاعیه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی1399/12/12
11اطلاعیه تکمیلی دریافت تسهیلات سیصد میلیون ریالی بانک مسکن1399/10/20
12تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن1399/10/20
13فرم های وام بانک مسکن1399/10/18
14اطلاعیه تکمیلی اعطای تسهیلات خرید مسکن1399/10/16
15اطلاعیه اعلام اسامی برندگان تسهیلات بانک مسکن1399/10/14
16اعطای تسهیلات بانک مسکن1399/10/11
17اطلاعیه دریافت وام بانک مسکن1399/09/09
18تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1399/06/12
19اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/06/02
20نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/05/05

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣