فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٥١, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان 14001400/04/13
2برندگان قرعه کشی تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن -نوبت دوم1400/02/18
3اسامی برندگان قرعه کشی وام خرید مسکن1400/01/30
4اطلاعیه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی1399/12/12
5اطلاعیه تکمیلی دریافت تسهیلات سیصد میلیون ریالی بانک مسکن1399/10/20
6تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن1399/10/20
7فرم های وام بانک مسکن1399/10/18
8اطلاعیه تکمیلی اعطای تسهیلات خرید مسکن1399/10/16
9اطلاعیه اعلام اسامی برندگان تسهیلات بانک مسکن1399/10/14
10اعطای تسهیلات بانک مسکن1399/10/11
11اطلاعیه دریافت وام بانک مسکن1399/09/09
12تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1399/06/12
13اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/06/02
14نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/05/05
15پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/04/01
16نتیجه قرعه کشی بانک ایران زمین1399/03/20
17مراکز طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1399/02/10
18نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/01/31
19اطلاعیه کمیسیون رفاه (سانس اختصاصی سازمان در تماشاخانه هتل پارس کرمان)1398/12/04
20نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1398/11/21

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣
آخرین مطالب