فهرست اطلاعيه ها مكانيك


ردیفعنوانتاریخ
1کاربرگ کنترل نقشه گروه مکانیک (ویرایش سوم)1403/04/11
2ابلاغ ويرايش پنجم مبحث 17 مقررات ملي ساختمان با عنوان سامانه گاز طبيعي در ساختمان1403/03/07
3اطلاعیه پیگیری درج صلاحیت بازرسی گاز1403/02/06
4نظام نامه لوله کشی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ1403/01/29
5کنترل مضاعف توسط بازرسان ماده 35 و واحد نظارت و بازرسی سازمان1403/01/29
6راهنمای طراحی پمپ خانه آب مصرفی و آتش نشانی1402/12/12
7دستورالعمل درج صلاحیت گاز در پروانه اشتغال مهندسین مکانیک1402/11/09
8گزارش دوسالانه گروه مکانیک1402/09/13
9کاربرگ موارد تخصصی گروه مکانیک در هماهنگی با گروه معماری و برق1402/08/24
10راهنمای طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی (بر اساس کاربرگ کنترل طراحی)1402/07/24
11دستورالعمل شماره 2 ( نکات اجریی کانال و رایزرهای آتش نشانی )1402/07/05
12كاربرگ كنترل نقشه گروه مكانيك (ویرایش دوم) و کاربرگ اطلاعات طراحی (ویرایش اول)1402/07/03
13شيوه نامه طراحي و نظارت سامانه هاي اطفاء حريق اتوماتيك و دستي و كنترل دود1402/06/05
14دستورالعملهاي كميته گاز خانگي و كميسيون تخصصي مكانيك1402/05/22
15کاربرگ نظارت مکانیک1402/04/05
16كاربرگ كنترل نقشه گروه مکانیک (ویراش اول) و كاربرگ اطلاعات طراحي1401/12/16