سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/07

سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/07

 با گسترش و توسعه روز افزون شهرها و افزایش فعالیت های شهری در حریم رودخانه ها و آبراهه های محدوده شهرها، همواره بارندگی های وسیع و وقوع سیل به عنوان تهدیدهای جدی محسوب می شود که این موضوع توجه به برنامه ریزی مناسب در جهت پیشگیری و یا رویارویی با چنین بحران هایی را بسیار پر اهمیت می سازد.لذا این سازمان در نظر دارد سمینار آموزشی با عنوان "مدیریت ریسک سیلاب" را با سخنرانی جناب آقای دکتر حمید فندرسک(دانشیار دانشگاه گریفیث استرالیا) بصورت وب کنفرانس و آنلاین برگزار نماید.

زمان برگزاری سمینار روز شنبه مورخ 7اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 10 تا 13 به صورت وب کنفرانس و آنلاین قابل دسترس از طریق سایت سازمان با آدرس  www.fceo.ir