فهرست ثبت نام آزمون


ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه سال 14001399/12/18
2اطلاعیه دریافت کارت شناسایی آزمون ورود به حرفه مهندسان مهرماه 991399/07/02
3اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون های ورود به حرفه- شهریور و مهرماه 13991399/04/07
4اعتبار 4 ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا در آذرماه 1392-خرداد و آبان1393 و مرداد 1394 تا پایان سال جاری تمدید شد.1398/11/12
5اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند 13981398/10/15
6ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان- اسفند 981398/10/07
7ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند 13981397/02/01
8بازدید ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان از جلسه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسین مهرماه 961396/07/20
9قابل توجه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسین مرداد94-نتایج اعتراضات1394/09/23
10آزمون ورود به حرفه نوبت دوم سال 13941394/09/01
11دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسي مرداد ماه 941394/04/29