ارتباط با سازمان

 

 

ارتباط با سازمان

 

 

پنل ورود به صندوق پستی


 

 

ساختمان مرکزی :

 

کرمان –شهرک باهنر ،خیابان بحرالعلوم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

تلفن:   034 - 31244600

 

 

 فاکس :  034-32456744

 

 

 کد پستی:  7618765578

 

 

 پست الکترونیک :        

webmaster@kermanceo.ir

 

 

 

 کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار ایتا:  

   kermanceo_ir@

 

 

 کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار سروش :

   kermanceo.ir@

 

 

 لینک صفحه اینستاگرام  سازمان:

https://instagram.com/kerman.nezam

  

 

دريافت پيامك :                          30005685

 

 

  ساختمان شماره 2 : 

 کرمان – پل کوثر-خیابان شهید محمد جواد زریسفی -خیابان هشتم

 

 

بازرسی گاز

 034-32141337

کنترل مقررات ملی ساختمان

32141338-39

آموزش

32141341

عضویت

32141342

نقشه برداری

32141343

پروانه اشتغال

32141344

نظارت و بازرسی فنی ساختمان

32141345

 مالی

 

 مجریان ذیصلاح

 32141346

 

32141340

 

 

پنل ورود به صندوق پستی