آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 

آئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 نمايش
آئين نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379 نمايش
آئين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379 نمايش
آئين نامه ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 نمايش
آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نمايش

 

شيوه‌ نامه اجرايي طراحي، اجرا و نظارت بر لوله كشي گاز متقاضيان عمده، با ميزان مصرف ساعتي بيش از 160 متر مكعب در ساعت نمايش
شيوه‌نامه اجرايي نظارت برطراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملّی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو نمايش
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي نمايش