مسابقات کشوری والیبال به میزبانی سمنان

مسابقات کشوری والیبال به میزبانی سمنان

 ......................

مسابقات کشوری والیبال  در تاریخ 17 بهمن لغایت 22 بهمن سال جاری به میزبانی شهرستان سمنان انجام می پذیرد.