برگزاری همایش ورزش صبحگاهی

برگزاری همایش ورزش صبحگاهی

................................................................ 

جمعی از مهندسان عضو سازمان به همراه خانواده هایشان در همایش ورزش صبحگاهی که به مناسبت‌ روز پدر در جنگل قائم برگزار شد، شرکت کردند. در پایان این مراسم مفرح که با انجام دادن حرکت های ورزشی‌ و مسابقه همراه بود، حاضران در محیطی باز و زیبا صبحانه صرف کردند. هدف از برگزاری این مراسم، بالابردن روحیه نشاط و شادابی اعضا و کارکنان و گرامیداشت روز مرد بود. در این مراسم بیش از صد و پنجاه نفر شرکت کردند.