برگزاری دوره روانشناسی نوجوان

برگزاری دوره روانشناسی نوجوان

 ..............................................

 

به همت کمیسیون بانوان نظام مهندسی برگزار می گردد:

دوره روانشناسی نوجوان تحت عنوان "تا دیر نشده نوجوانت را دریاب"

سخنران: آقای امین زینلی، کارشناس ارشد روانشناسی

موسسه برگزار کننده: آکادمی مهر (زیر نظر سازمان فنی حرفه ای)

تاریخ برگزاری: 1402/04/25 ساعت 17 الی 19

محل برگزاری: متعاقباً اعلام می گردد.

هزینه دوره: دویست هزار تومان

هزینه دوره برای اعضای نظام مهندسی با تخفیف 50% مبلغ صد هزار تومان

لطفا برای ثبت نام بعد از تکمیل فرم پیوست به سامانه مکاتبات واحد اداری ارسال گردد.

 

آخرین مهلت پیش ثبت نام فقط تا پایان وقت اداری 1402/04/22 می باشد.