آزمایشات بانوان

آزمایشات بانوان

 ..........................................................

 

به همت کمیسیون بانوان نظام مهندسی انجام آزمایشات بانوان به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-     آزمایش پاپ اسمیر، نمونه برداری 50000 تومان و انجام آزمایش 260000 تومان

2-     آزمایش تراکم استخوان (دانسیتومتری) بیمه سلامت 890000 تومان آزاد 1040000 تومان

3-     آزمایش ماموگرافی بیمه 392000 تومان آزاد 515000 تومان

4-     همکاران محترم که قبلاً ثبت نام نموده اند لطفاً جهت دریافت نوبت به مرکز درمانی ثامن الحجج (ع) نزد خانم عسکری به آدرس: انتهای خیابان شهید رجایی، موسسه خیریه ثامن الحجج(ع) مراجعه نمایند.