ويرايش جديد كاربرگ اطلاعات طراحي و كنترل نقشه گروه مكانيك

ويرايش جديد كاربرگ اطلاعات طراحي و كنترل نقشه گروه مكانيك

 

 

.......................

به اطلاع همكاران محترم گروه مكانيك مي‌رساند با توجه به ابلاغ شيوه نامه سامانه هاي اطفاء حريق و كنترل دود ساختمانها، ويرايش جديد كاربرگ كنترل نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و كاربرگ اطلاعات طراحي با همكاري كميسيون تخصصي و گروه كنترل نقشه مكانيك تهيه گرديد كه لازم است از ابتداي آبانماه 1402 توسط همكاران به كار گرفته شود. 


کاربرگ اطلاعات طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی

 

کاربرگ کنترل طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی