کاربرگ موارد تخصصی گروه مکانیک

کاربرگ موارد تخصصی گروه مکانیک

 


.......................

به اطلاع همکاران محترم در رشته مکانیک می‌رساند در راستای تهیه نقشه های اجرایی هماهنگ، موارد مباحث مقررات ملی (14،16،17)  که در ارتباط با رشته معماری و برق می‌باشد و دیگر موارد مورد نیاز در پیش بینی فضاهای تاسیساتی (مانند: شفتها (داکتها)، فضای پمپخانه، موتورخانه و ...) که در جلسات هماهنگی بین رشته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد در قالب دو کاربرگ توسط کمیسیون تخصصی مکانیک و گروه کنترل نقشه تهیه و آماده بکارگیری می‌باشد.

خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خودرا در جهت بهبود و تکمیل این کاربرگ ها به اطلاع کمیسیون تخصصی مکانیک برسانید.

 

فایل مرتبط با موارد تخصصی گروه مکانیک مرتبط با گروه معماری در هماهنگی بین رشته ای (طراحی)

 

فایل مرتبط با موارد تخصصی گروه مکانیک مرتبط با گروه برق در هماهنگی بین رشته ای (طراحی)