اطلاعیه سمینارهای تمدید پایه اسفند1402

اطلاعیه سمینارهای تمدید پایه اسفند1402

 .............................................

 

**"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول سمینارهای تمديد پايه زمستان 1402 كنيد."**

""به استناد به بخشنامه شماره 91/420/51291 مورخ 17/08/91 غیبت بیش ازحد مجاز دانش پذیر در دوره های الکترونیکی (بيش از 25درصد) موجب محرومیت از دوره خواهد شد.""

      جهت ثبت نام در تاريخ ذكرشده در جدول ذيل به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید.

    سمینار ها بصورت حضوری برگزار خواهد شد. مکان برگزاری سمینارها متعاقبا از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

برنامه آموزشي سمینار های تمديد پايه زمستان 1402

رديف

                     عنوان دوره

رشته

صلاحیت

تاریخ و ساعت شروع ثبت نام

تاریخ و ساعت پایان ثبت نام

تاریخ برگزاري

حضوري يا غير حضوري

1

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل

تمامي رشته ها

تمامي پايه ها

  سه شنبه  1 اسفند

ساعت 8 صبح

سه شنبه 15 اسفند

شنبه 19 اسفند

ساعت14:00

حضوري

 

2

آشنایی با مسایل حقوقی مهندسین (قوانین کار)

تمامي رشته ها

تمامي پايه ها

سه شنبه  1 اسفند

ساعت 8 صبح

چهارشنبه 16 اسفند

 

پنجشنبه 17 اسفند   

 ساعت 14:00

حضوري