برنامه آموزشي سمینار تمديد پايه پاییز 1402

برنامه آموزشي سمینار تمديد پايه پاییز 1402

 

 

 

.............................

 

**"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول سمینار تمديد پايه پاییز 1402 كنيد."**

""به استناد به بخشنامه شماره 91/420/51291 مورخ 17/08/91 غیبت بیش ازحد مجاز دانش پذیر در دوره (بيش از 25درصد) موجب محرومیت از دوره خواهد شد.""

 جهت ثبت نام در تاريخ ذكرشده در جدول ذيل به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید.

محل برگزاري سمينار حضوري معماری  و شهرسازی پایدار تالار حافظ دانشگاه آزاد کرمان

 

برنامه آموزشي سمینار تمديد پايه پاییز 1402

رديف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

تاریخ و ساعت شروع ثبت نام

تاریخ و ساعت پایان ثبت نام

تاریخ برگزاري

حضوري يا غير حضوري

 

1

معماری  و شهرسازی پایدار

باحضوراستادان برجسته کشوری (خانم دکترآزاده شاهچراغی، آقای دکترعلیرضا بندرآباد ،خانم دکترنگین مینایی)

 

 

معماری

 

 

تمامي پايه ها

 

 

چهارشنبه 15آذر 

 

 

چهارشنبه 22 آذر   

 

 

پنج شنبه  23 آذر  ساعت 8:00

 

 

حضوري