برنامه سمینارهای تمدید پایه بهار 1403

برنامه سمینارهای تمدید پایه بهار 1403

 .........................

**"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول سمینارهای تمديد پايه بهار 1403 كنيد."**

""به استناد به بخشنامه شماره 51291/420/91 مورخ 91/08/17 غیبت بیش ازحد مجاز دانش پذیر در دوره های الکترونیکی (بيش از 25درصد) موجب محرومیت از دوره خواهد شد.""

      جهت ثبت نام در تاريخ ذكرشده در جدول ذيل به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید.

    سمینار ها بصورت حضوری برگزار خواهد شد.مکان برگزاری سمینارها متعاقبا از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

برنامه آموزشي سمینار های تمديد پايه بهار 1403

رديف

 

عنوان دوره

 

رشته

صلاحیت

 

تاریخ و ساعت شروع ثبت نام

تاریخ و ساعت پایان ثبت نام

تاریخ برگزاري

حضوري يا غير حضوري

 

1

 

گزارش نویسی و مسئولیت مدنی مهندسین

 

تمامي رشته ها

 

تمامي پايه ها

 

  سه شنبه  11 اردیبهشت

ساعت 9 صبح

 

سه شنبه   25  اردیبهشت

چهارشنبه   26  اردیبهشت

ساعت14:00

 

حضوري

 

 

2

 

آشنایی با مسایل حقوقی مهندسین (قوانین کار)

 

تمامي رشته ها

 

تمامي پايه ها

 

سه شنبه  11 اردیبهشت

ساعت 9 صبح

 

سه شنبه   25  اردیبهشت

پنجشنبه 27  اردیبهشت

 ساعت 14:00

 

حضوري