اطلاعیه در خصوص انجام خدمات مهندسی براساس نرخ اعلامی شورای مرکزی

در خصوص انجام خدمات مهندسی براساس نرخ اعلامی شورای مرکزی نظر به اینکه در حال حاضر هزینه...

١٣٩٧/١٠/٠٩

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

١٣٩٧/١٠/٠٩

اولین همایش ملی تخصصی زلزله-بربام بم-5 و 6 دیماه1397

اولین همایش ملی تخصصی زلزله- بم-6-5 دیماه1397- ارگ قدیم بم

١٣٩٧/١٠/٠٢
   نشریه سازمان
   مناسبت ها
   پیام ها و بیانیه ها
   شرکت ها و دفاتر
   ارتباط با سازمان

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا