شیوه نامه ارجاع کار نظارت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، به استناد بند 13-1 فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مورد تعیین ناظرین ساختمان ها که مقرر می دارد: "ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان وفق مفاد ماده 24 آیین نامه ماده 33 به منظور ارجاع م

١٣٩٥/٠٨/١٧

اطلاعیه مهم(بیانیه مهم رئیس سازمان جناب آقای دکترسلاجقه به کلیه اعضای محترم)

اطلاعیه مهم(بیانیه مهم رئیس سازمان جناب آقای دکترسلاجقه به کلیه اعضای محترم)

١٣٩٥/٠٦/٠٨

قابل توجه مهندسان ناظر در شهرستان کرمان

بر اساس توافق فی مابین سازمان و شهرداری از کلیه مهندسین ناظری که تعهد نظارت...

١٣٩٥/٠٦/٠٣
نشریه سازمان
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا