اطلاعیه ویرایش کاربرگ نظارت

امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات کاربرگ ارجاع نظارت سال 1396به مدت ده روز از شنبه دوم اردیبهشت ماه تا حداکثر دوازدهم آن، فراهم آمده است.

١٣٩٦/٠٢/٠٢

جلسه ملاقات عمومی یکشنبه 96/2/3

جلسه ملاقات عمومی سازمان با ریاست محترم سازمان، صبح یکشنبه مورخ 96/2/3

١٣٩٦/٠٢/٠٢

برگزاری دوره روش های تولیدصنعتی ساختمان و مصالح و فن آوری نوین ساختمان توسط آقای پروفسور بنان مورخ 96/1/30

برگزاری دوره روش های تولید صنعتی ساختمان و مصالح و فن آوری نوین ساختمان توسط آقای پروفسور بنان در سالن پست استان کرمان مورخ 96/1/30

١٣٩٦/٠١/٣٠

اطلاعیه برگزاري دوره هاي آموزشي 30 و 31 فروردین

بدين وسيله به اطلاع اعضا ثبت نام شده مي رساند تاريخ برگزاري دوره هاي آموزشي " مصالح و فناوريهاي نوين ساخت " و " روشهاي توليد صنعتي ساختمان " آقاي پروفسور محمدرضا بنان در تاریخ 30 و 31 فروردین 96 ساعت 8:30 می باشد

١٣٩٦/٠١/٢٩
نشریه سازمان
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا