...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/22

   نسخه چاپی 1397/09/15 - 10:35 تعداد بازدید:968

   سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/22

   *بـسـمـه تـعـالـی*

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    

   سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

    

   با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

    

   ردیـف

   عـنـوان سـمـیـنـار

   سـاعـت سـمـیـنـار

   تـاریـخ سـمـیـنـار

   1

   ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

   8:30 الي 12:30

   پـنـجـشـنـبـه

   97/9/22

    

   تـوجـه:

   *1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   *2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

   *3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا