فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٧٩, ١/١٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1وبینار تخصصی ساختمان های بلندمرتبه شهر تهران-مخاطرات و اهمیت آنها1399/10/28
2برنامه دوره های ارتقا پایه مهندسان برق و مکانیک1399/10/27
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران دی ماه 991399/10/02
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 991399/09/30
5برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در دی ماه 991399/09/30
6اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی1399/09/30
7تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری در پایان سال 991399/09/25
8برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در آذرماه 991399/09/19
9تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی1399/09/08
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
11برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/021399/08/25
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان مکانیک 99/08/271399/08/17
13برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسان عمران و معماری 99/08/241399/08/17
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
15دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
18تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
20برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
آخرین مطالب