...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


  کل ١٠٤, ١/٦صفحه

  ردیفعنوانتاریخ
  1برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/271397/06/20
  2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/221397/06/17
  3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/181397/05/10
  4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/111397/05/04
  5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/271397/04/20
  6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/211397/04/11
  7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/141397/04/07
  8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/121397/04/05
  9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/91397/04/03
  10کلاس بازرسی لوله کشی گاز صنعتی با فشار 2 الی 60 پوند1397/03/30
  11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/101397/03/03
  12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/81397/02/30
  13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/31397/02/25
  14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/11397/02/23
  15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/241397/02/22
  16برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/231397/02/20
  17برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/251397/02/20
  18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/201397/02/15
  19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/191397/02/13
  20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1397/02/11
  صفحه ١ از ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم