...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


   کل ١٣٣, ١/٧صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 13981398/01/05
   2دوره آموزش طراحی سقف های پیش تنیده و استفاده از نرم افزار 97/12/151397/12/11
   3برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/12/021397/11/27
   4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/301397/11/17
   5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/161397/11/09
   6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/121397/11/06
   7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/11/041397/10/29
   8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/241397/10/18
   9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/10/201397/10/15
   10تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 971397/10/09
   11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/121397/10/09
   12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/071397/10/05
   13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/061397/10/03
   14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/041397/10/01
   15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/301397/09/26
   16برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/271397/09/24
   17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/211397/09/18
   18برنامه کلاس ارتقاء پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/09/231397/09/17
   19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/151397/09/07
   20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/81397/08/29
   صفحه ١ از ٧ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم