فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٥١, ١/١٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/231399/05/21
2برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/201399/05/16
3تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد و شهریور 1399 (ویژه قبولی سالهای 92-93 و مرداد94)1399/05/14
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 99/05/161399/05/12
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 99/05/121399/05/07
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/05/081399/05/06
7تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در مرداد-شهریور و مهرماه 13991399/05/04
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/04/291399/04/26
9دیدار هیئت رئیسه سازمان با دکتر محمدرضا پورابراهیم نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی1399/04/23
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/04/261399/04/22
11برنامه کلاس ارتقاپایه مهندسین عمران1399/04/21
12برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/011398/11/27
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/301398/11/26
14سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند 98/11/171398/11/12
15سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/171398/11/08
17سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/141398/11/08
18تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 13981398/11/03
19نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/101398/11/02
20نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف 98/11/111398/11/02
آخرین مطالب