فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٨٤, ١/١٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسان بهار 14001399/12/28
2تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در بهار 14001399/12/28
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/061399/12/06
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/12/061399/11/15
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/131399/11/15
6وبینار تخصصی ساختمان های بلندمرتبه شهر تهران-مخاطرات و اهمیت آنها1399/10/28
7برنامه دوره های ارتقا پایه مهندسان برق و مکانیک1399/10/27
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران دی ماه 991399/10/02
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 991399/09/30
10برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در دی ماه 991399/09/30
11اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی1399/09/30
12تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری در پایان سال 991399/09/25
13برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در آذرماه 991399/09/19
14تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی1399/09/08
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
16برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/021399/08/25
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان مکانیک 99/08/271399/08/17
18برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسان عمران و معماری 99/08/241399/08/17
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
20دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01