فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٦٦, ١/١٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
2دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
5تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
7برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
8برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/201399/06/19
9برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/161399/06/15
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 99/06/131399/06/10
11برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/111399/06/10
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 99/06/061399/06/02
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/06/021399/05/30
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/05/301399/05/27
15برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/261399/05/25
16برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/231399/05/21
17برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/201399/05/16
18تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد و شهریور 1399 (ویژه قبولی سالهای 92-93 و مرداد94)1399/05/14
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 99/05/161399/05/12
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 99/05/121399/05/07
آخرین مطالب