فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ١٨٤, ١/١٠صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
2سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
3برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/211398/06/17
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/101398/06/09
6سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/121398/06/07
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/081398/06/06
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/141398/06/03
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/051398/06/03
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/061398/05/31
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/311398/05/26
12برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/241398/05/19
13سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/171398/05/16
14سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/231398/05/14
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/131398/05/10
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/171398/05/09
17سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور 98/05/161398/05/08
18برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/101398/05/03
19سمینار شناخت کاربردی آزمایشات بتن تازه و سخت شده در شهرستان رفسنجان 98/05/101398/05/03
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/05/071398/04/31
آخرین مطالب