...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٥٧, ١/٣صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/51396/09/01
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/11396/08/25
3برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا 96/8/291396/08/24
4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/08/06
5برنامه کلاس ارتقا اجرا پایه 3به2 مهندسین عمران1396/07/29
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 1396/07/15
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/25
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/20
11همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان-گروه دوم1396/06/12
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران1396/06/08
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/6/21396/05/28
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/5/181396/05/14
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/5/71396/04/28
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق1396/04/19
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-96/4/241396/04/17
18ثبت نام کلاس معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان1396/04/09
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/311396/03/21
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/3/241396/03/20
صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم