...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٣٩, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/311396/03/21
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/3/241396/03/20
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران1396/03/01
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/91396/03/01
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-96/2/281396/02/20
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 3 به 21395/12/25
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/12/25
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 2 به 11395/12/01
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/11/25
10دوره آموزشی مجریان تاسیسات آب و فاضلاب1395/11/17
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/11/09
12دوره آموزشی بازرسی تاسیسات آب و فاضلاب-مهندسین مکانیک دارای پروانه نظارت و طراحی1395/11/07
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 3 به 21395/11/04
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/11/01
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/10/25
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/10/05
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/09/21
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/09/18
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/08/08
20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/07/29
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا