...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٥, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/10/25
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/10/05
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/09/21
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/09/18
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/08/08
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/07/29
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-پایه 2 به 11395/07/19
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/07
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 2 به 11395/07/05
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق1395/06/13
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک_(نظارت و طراحی پایه 3 به 2)1395/05/30
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک1395/05/06
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1395/05/04
14دوره آموزشی- ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن1395/04/19
15ثبت نام کلاس ارتقا پایه دو به یک مهندسین نقشه برداری1395/03/08
16برنامه کلاس ارتقا پایه (نظارت 3 به 2 ) مهندسین عمران1395/02/21
17برنامه کلاس ارتقا پایه (محاسبات 3 به 2 ) مهندسین عمران1395/02/21
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری (نظارت و طراحی(پایه 3 به 2))1395/02/21
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق1395/02/14
20برنامه کلاس ارتقا پایه محاسبات (پایه 2 به 1) مهندسین عمران1395/02/12
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا