...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


   کل ١٢٦, ١/٧صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/241397/10/18
   2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/10/201397/10/15
   3تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 971397/10/09
   4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/121397/10/09
   5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/071397/10/05
   6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/061397/10/03
   7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/041397/10/01
   8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/301397/09/26
   9برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/271397/09/24
   10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/211397/09/18
   11برنامه کلاس ارتقاء پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/09/231397/09/17
   12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/151397/09/07
   13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/81397/08/29
   14برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری 97/8/301397/08/24
   15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/21397/08/21
   16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/241397/08/13
   17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/141397/08/06
   18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/101397/08/02
   19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/31397/07/26
   20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/07/271397/07/25
   صفحه ١ از ٧ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم