...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

نحوه تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی

نسخه چاپی 1394/01/22 - 12:02 تعداد بازدید:11920

 

نحوه تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی

 

 

 

1- یک قطعه عکس رنگی 4 ×6

 

 

2- فرم درخواست پروانه اشتغال

 

 

3- تصویر و اصل کارت ملی

 

 

4- تصویر و اصل دانشنامه ( در صورت مدرك كارداني تصوير مدرك كارداني الزامي مي باشد )

 

 

5- برگه مفاصا حساب مالیاتی

 

 

6- برگه مفاصا حساب نظام مهندسی ( حق عضویت )

 

 

7-تصویر و اصل فیش 60000 ریال به حساب 2176543901007 ( بانک ملی) بنام درآمد نظام مهندسان

 

 

 (برای مهندسین محترم جنوب استان کرمان شماره حساب 2176323991007 می باشد)

 

 

 

 

8- تصویر و اصل فیش 109000 ریالی به حساب سازمان نظام مهندسی کرمان  14459 بانک تجارت 

 

9- تحویل اصل پروانه اشتغال قبلی

 

 

10-  ارائه تصوير گواهي شركت در سمينار يا دوره آموزشي طبق مصوبه هيات مديره

 

 

دريافت فرم هاي مربوط به مدارك تمديد 

 

دریافت فرم های ارتقا پروانه اشتغال

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا