...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دستورالعمل ها و مصوبات


کل ٣٢, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
2مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
3مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
4مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
5مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/12/951396/01/29
6مصوبات پنجاه و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/951396/01/29
7مصوبات پنجاه و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/11/951396/01/29
8مصوبات پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/951396/01/29
9مصوبات پنجاه و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/951396/01/29
10مصوبات پنجاهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/951396/01/29
11مصوبات چهل و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/951396/01/29
12مصوبات چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره مورخ 9/10/951396/01/29
13مصوبات چهل و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/10/61396/01/29
14مصوبات چهل و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/9/951396/01/29
15مصوبات چهل و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/951396/01/29
16مصوبات چهل و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/9/151396/01/29
17مصوبات چهل و سومین جلسه هیئت مدیره مورخ 1/9/951396/01/29
18مصوبات چهل و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ 24/8/951396/01/29
19مصوبات چهل ویکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/8/161396/01/29
20مصوبات چهلمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/8/101396/01/29
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا