...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
    پیام ها و بیانیه ها
    پیوندهای مفید
    شرکت ها و دفاتر
    ارتباط با سازمان
    نماد الکترونیکی
    خدمات الکترونیک

      فهرست دستورالعمل ها و مصوبات


      کل ٤٧, ١/٣صفحه

      ردیفعنوانتاریخ
      1مصوبات هفتاد و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/231396/07/22
      2مصوبات هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/161396/07/19
      3مصوبات هفتاد و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/121396/07/18
      4مصوبات هفتاد و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/91396/06/15
      5مصوبات هفتاد و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/41396/05/29
      6مصوبات هفتادمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/4/261396/05/23
      7مصوبات شصت و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/301396/05/09
      8مصوبات شصت و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/291396/05/07
      9مصوبات شصت و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/221396/05/03
      10مصوبات شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/81396/05/03
      11مصوبات شصت و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/11396/04/12
      12مصوبات شصت و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/181396/04/11
      13مصوبات شصت و سومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 96/02/111396/04/01
      14مصوبات شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/41396/03/22
      15مصوبات شصت و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/271396/03/10
      16مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
      17مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
      18مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
      19مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
      20مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/12/21396/01/29
      صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣

      تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

      ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

      KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم