فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٣٦, ١/٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/04/01
2نتیجه قرعه کشی بانک ایران زمین1399/03/20
3مراکز طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1399/02/10
4نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/01/31
5اطلاعیه کمیسیون رفاه (سانس اختصاصی سازمان در تماشاخانه هتل پارس کرمان)1398/12/04
6نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1398/11/21
7پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 971398/08/21
8اطلاعیه تکمیل فرم بیمه تکمیل درمان1398/08/06
9اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/08/05
10اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1398/07/30
1120 درصد تخفیف باشگاه آرارات1398/07/03
1225 درصد تخفیف باشگاه ورزشی البرز1398/07/03
13لیست اسامی بیمه شدگان بیمه تکمیلی که مدارکشان برگشت خورده است1398/06/31
14نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک تجارت1398/06/25
15لیست اسامی بیمه شدگان بیمه تکمیلی که مدارکشان برگشت خورده است1398/06/17
16اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/06/04
17خدمات مجموعه ورزشی کاوه1398/04/17
18نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک تجارت1398/04/16
19اطلاعیه کمیسیون رفاه جهت ثبت نام استخر کاوه1398/04/16
20تخفیف 40 درصدی آموزشگاه زبان میلان1398/03/23

صفحه ١ از ٢ ١ ٢
آخرین مطالب