فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٣٩, ١/٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1399/06/12
2اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/06/02
3نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/05/05
4پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/04/01
5نتیجه قرعه کشی بانک ایران زمین1399/03/20
6مراکز طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1399/02/10
7نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/01/31
8اطلاعیه کمیسیون رفاه (سانس اختصاصی سازمان در تماشاخانه هتل پارس کرمان)1398/12/04
9نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1398/11/21
10پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 971398/08/21
11اطلاعیه تکمیل فرم بیمه تکمیل درمان1398/08/06
12اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/08/05
13اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1398/07/30
1420 درصد تخفیف باشگاه آرارات1398/07/03
1525 درصد تخفیف باشگاه ورزشی البرز1398/07/03
16لیست اسامی بیمه شدگان بیمه تکمیلی که مدارکشان برگشت خورده است1398/06/31
17نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک تجارت1398/06/25
18لیست اسامی بیمه شدگان بیمه تکمیلی که مدارکشان برگشت خورده است1398/06/17
19اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/06/04
20خدمات مجموعه ورزشی کاوه1398/04/17

صفحه ١ از ٢ ١ ٢