فهرست تسهیلات رفاهی


کل ٤٧, ١/٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه تکمیلی دریافت تسهیلات سیصد میلیون ریالی بانک مسکن1399/10/20
2تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن1399/10/20
3فرم های وام بانک مسکن1399/10/18
4اطلاعیه تکمیلی اعطای تسهیلات خرید مسکن1399/10/16
5اطلاعیه اعلام اسامی برندگان تسهیلات بانک مسکن1399/10/14
6اعطای تسهیلات بانک مسکن1399/10/11
7اطلاعیه دریافت وام بانک مسکن1399/09/09
8تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1399/06/12
9اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/06/02
10نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/05/05
11پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1399/04/01
12نتیجه قرعه کشی بانک ایران زمین1399/03/20
13مراکز طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1399/02/10
14نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1399/01/31
15اطلاعیه کمیسیون رفاه (سانس اختصاصی سازمان در تماشاخانه هتل پارس کرمان)1398/12/04
16نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین1398/11/21
17پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 971398/08/21
18اطلاعیه تکمیل فرم بیمه تکمیل درمان1398/08/06
19اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/08/05
20اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1398/07/30

صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣
آخرین مطالب