...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٦٥, ١/٤صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/31396/05/01
2دوره آموزشی اصول طراحی اجرا و تست همبندی اصلی و اضافی-ویژه مهندسین برق دارای پروانه اشتغال1396/04/31
3برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/11396/04/28
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/5/71396/04/28
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/4/281396/04/26
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/4/221396/04/20
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق1396/04/19
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/4/211396/04/19
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-96/4/241396/04/17
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/4/151396/04/13
11تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا جهت ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در تابستان 961396/04/03
12ثبت نام دوره های عمران برای افراد غیر عضو سازمان1396/04/03
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/311396/03/21
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری96/3/171396/03/16
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/3/31396/03/01
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران1396/03/01
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/91396/03/01
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-96/2/281396/02/20
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/2/121396/02/09
20برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/2/31396/01/31
صفحه ١ از ٤ ١ ٢ ٣ ٤

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا