...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٨١, ١/٥صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/25
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/221396/06/20
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/20
4همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان-سیرجان1396/06/20
5همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان-گروه دوم1396/06/12
6همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان1396/06/08
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/111396/06/08
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران1396/06/08
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/91396/06/07
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/81396/06/06
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/51396/06/02
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/6/21396/05/28
13همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان1396/05/28
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/261396/05/24
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/241396/05/22
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/5/181396/05/14
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/31396/05/01
18دوره آموزشی اصول طراحی اجرا و تست همبندی اصلی و اضافی-ویژه مهندسین برق دارای پروانه1396/04/31
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/5/11396/04/28
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/5/71396/04/28
صفحه ١ از ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم