فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٧٧, ١/١٩صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/061399/12/06
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/12/061399/11/15
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/131399/11/15
4اطلاعیه وبینار بهمن ماه 13991399/11/13
5برنامه دوره های ارتقا پایه مهندسان برق و مکانیک1399/10/27
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران دی ماه 991399/10/02
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 991399/09/30
8برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در دی ماه 991399/09/30
9اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی1399/09/30
10تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری در پایان سال 991399/09/25
11برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در آذرماه 991399/09/19
12تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی1399/09/08
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
14برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/021399/08/25
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان مکانیک 99/08/271399/08/17
16برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسان عمران و معماری 99/08/241399/08/17
17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
18دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
آخرین مطالب