فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٠٠, ١/٢٠صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه شهریور 14001400/05/24
2اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان1400/05/02
3تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 14001400/04/27
4اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی1400/04/26
5تغییر زمان کلاس ساختمان های فولادی1400/04/12
6تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه مرداد 14001400/04/08
7برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین1400/04/08
8اطلاعیه زمان و تشکیل کلاس HSE1400/04/06
9اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)1400/04/02
10نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 14001400/04/02
11اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس مقررات و تدابیر فنی سلامت- ایمنی و محیط زیست HSE1400/03/27
12اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی ویژه صلاحیت اجرا1400/03/27
13عناوین دوره های اموزشی ورود و ارتقاء پایه صلاحیت اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری1400/03/24
14اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس های دوره مبحث هفدهم1400/03/24
15تقویم آموزشی دوره های ورود به پایه صلاحیت اجرا1400/03/22
16تقویم دوره های آموزشی ارتقا پایه صلاحیت اجرا - تیرماه 14001400/03/22
17عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان1400/03/22
18دوره مبحث هفدهم لوله کشی گاز1400/03/13
19تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی نکات اجرایی تاسیسات برقی1400/03/10
20اطلاعیه نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی صلاحیت اجرا1400/02/25
آخرین مطالب