فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٥٨, ١/١٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
2تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
4برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
5برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/201399/06/19
6برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/161399/06/15
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 99/06/131399/06/10
8برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/111399/06/10
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 99/06/061399/06/02
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/06/021399/05/30
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/05/301399/05/27
12برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/261399/05/25
13اطلاعیه نحوه شرکت در کلاس های آموزش مجازی1399/05/22
14برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/231399/05/21
15برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/201399/05/16
16تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد و شهریور 1399 (ویژه قبولی سالهای 92-93 و مرداد94)1399/05/14
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 99/05/161399/05/12
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 99/05/121399/05/07
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/05/081399/05/06
20تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در مرداد-شهریور و مهرماه 13991399/05/04
آخرین مطالب