...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٩٤, ١/٥صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/51396/09/01
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/11396/08/25
3برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا 96/8/291396/08/24
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/211396/08/17
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/141396/08/10
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/08/06
7همایش اشنایی با اصول و مبانی اسانسور1396/08/04
8همایش پدافند غیر عامل1396/07/29
9برنامه کلاس ارتقا اجرا پایه 3به2 مهندسین عمران1396/07/29
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
12همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان1396/07/19
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 1396/07/15
14تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 13961396/07/03
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/25
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/221396/06/20
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری1396/06/20
18همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان-سیرجان1396/06/20
19همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان-گروه دوم1396/06/12
20همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان1396/06/08
صفحه ١ از ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم