...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٦, ١/٣صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/2/31396/01/31
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 3 به 21395/12/25
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/12/25
4 ثبت نام دوره آموزشی مهندسین عمران-مدرس پروفسور عیسی سلاجقه1395/12/01
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 2 به 11395/12/01
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/11/25
7پیش ثبت نام دوره اموزشی مهندسین برق1395/11/23
8پیش ثبت نام دوره آموزشی بازرسی تاسیسات آب و فاضلاب ویژه مهندسین مکانیک1395/11/17
9دوره آموزشی مجریان تاسیسات آب و فاضلاب1395/11/17
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/11/09
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 3 به 21395/11/04
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/10/25
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه چهارم1395/10/14
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه سوم1395/10/13
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/10/05
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/09/21
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/09/18
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/08/08
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/07/29
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/13
صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا