فهرست اخبار سازمان


کل ١٢٨٧, ١/٦٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه الزام به استفاده از خدمات نقشه برداری در طراحی ساختمان ها1400/01/24
2وبینار با موضوع ویرایش مبحث 22مقررات ملی ساختمان1400/01/24
3اولین نشست کمیسیون معماری در سال 14001400/01/23
4جلسه شماره یک کمیته فنی گاز خانگی استان کرمان1400/01/23
5اطلاعیه همکاری1400/01/23
6اطلاعیه تعطیلی واحد نقشه برداری روزهای دوشنبه پنج شنبه1400/01/22
7شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر1400/01/21
8اطلاعیه ویرایش کاربرگ همکاری نظارت1400/01/19
9اطلاعیه ارائه خدمات مهندسی ترافیک1400/01/17
10اطلاعیه به کار گیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی زرند1400/01/15
11دیدار رئیس سازمان با نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی1400/01/15
12تحول در فرایند طراحی معماری ساختمان ها1400/01/11
13اطلاعیه خدمات مهندسان نقشه برداری1400/01/10
14اطلاعیه ظرفیت اشتغال مهندسان سال 14001400/01/10
15نوروز14001399/12/30
16تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسان بهار 14001399/12/28
17تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در بهار 14001399/12/28
18اطلاعیه1399/12/28
19برگزاری جلسه هماهنگی بازرسی فنی سازمان با رئیس اداره مهندسی اداره کل راه و شهرسازی1399/12/28
20تمدید پروانه اشتغال1399/12/28