فهرست اخبار سازمان


کل ٨٩٩, ١/٤٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/301398/08/22
2نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان1398/08/22
3پیگیری و دریافت مدارک بیمه تكميل درمان سال 971398/08/21
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/241398/08/21
5استعلام اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی شهربابک1398/08/20
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/291398/08/20
7سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/261398/08/19
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/221398/08/18
9تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 13981398/08/18
10استعلام اجرای ابنیه چاهک- خرید و نصب آسانسور با مصالح در شهربابک1398/08/16
11انتخابات هیئت رئیسه سازمان1398/08/14
12سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
13استعلام قیمت کمد ریلی بایگانی1398/08/12
14مشخصات فنی قفسه بندی متحرک ریلی مکانیکال1398/08/08
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/131398/08/08
16اطلاعیه ارائه مدارک طراحی معماری1398/08/06
17اطلاعیه تکمیل فرم بیمه تکمیل درمان1398/08/06
18اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/08/05
19اطلاعیه ارائه خدمات آزمایشگاهی و لیست اشخاص دارای صلاحیت فعال1398/08/01
20اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1398/07/30
آخرین مطالب