فهرست اخبار سازمان


کل ٧٦٠, ١/٣٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/03/02
2اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/03/01
3سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/071398/02/31
4اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان1398/02/29
5نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان- بهمن 971398/02/29
6اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/02/26
7نحوه محاسبه تعداد کار1398/02/25
8سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/011398/02/25
9نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 11 الی 14 تیرماه 13981398/02/25
10ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان1398/02/23
11اطلاعیه شماره سه هیئت اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان1398/02/19
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/261398/02/19
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/251398/02/18
14نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس1398/02/18
15سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/02/241398/02/17
16اطلاعیه به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی1398/02/16
17اطلاعیه ثبت نقشه ساختمان های گروه د1398/02/16
18طبیعت گردی سازمان نظام مهندسی 98/02/131398/02/16
19برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب1398/02/15
20سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/181398/02/14
آخرین مطالب