...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/02

   نسخه چاپی 1397/11/27 - 12:45 تعداد بازدید:602

   سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/02

    بـسـمـه تـعـالـی

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    

   سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

    

    با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

    

    

   ردیـف

   عـنـوان سـمـیـنـار

   تـاریـخ سـمـیـنـار

   سـاعـت سـمـیـنـار

   1

   ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

   پـنـجـشـنـبـه

   97/12/02

   14 الي 18

    

    

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم