...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست مصوبات هيات مديره


کل ٧٢, ١/٤صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1مصوبات هفتاد و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/91396/06/15
2مصوبات هفتاد و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/41396/05/29
3مصوبات هفتادمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/4/261396/05/23
4مصوبات شصت و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/301396/05/09
5مصوبات شصت و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/291396/05/07
6مصوبات شصت و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/221396/05/03
7مصوبات شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/81396/05/03
8مصوبات شصت و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/11396/04/12
9مصوبات شصت و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/181396/04/11
10مصوبات شصت و سومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 96/02/111396/04/01
11مصوبات شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/41396/03/22
12مصوبات شصت و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/271396/03/10
13مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
14مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
15مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
16مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
17مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/12/21396/01/29
18مصوبات پنجاه و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/951396/01/29
19مصوبات پنجاه و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/11/951396/01/29
20مصوبات پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/11/181396/01/29
صفحه ١ از ٤ ١ ٢ ٣ ٤

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم