...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست مصوبات هيات مديره


کل ٦٥, ١/٤صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1مصوبات شصت و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/11396/04/12
2مصوبات شصت و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/181396/04/11
3مصوبات شصت و سومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 96/02/111396/04/01
4مصوبات شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/41396/03/22
5مصوبات شصت و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/271396/03/10
6مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
7مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
8مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
9مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
10مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/12/21396/01/29
11مصوبات پنجاه و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/951396/01/29
12مصوبات پنجاه و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/11/951396/01/29
13مصوبات پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/11/181396/01/29
14مصوبات پنجاه و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/11/111396/01/29
15مصوبات پنجاهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/10/271396/01/29
16مصوبات چهل و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/951396/01/29
17مصوبات چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره مورخ 9/10/951396/01/29
18مصوبات چهل و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/10/61396/01/29
19مصوبات چهل و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/9/951396/01/29
20مصوبات چهل و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/951396/01/29
صفحه ١ از ٤ ١ ٢ ٣ ٤

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا