...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست مصوبات هيات مديره


کل ٣٢, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1مصوبات سی و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/5/61395/07/28
2مصوبات سی امین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/05/041395/05/18
3مصوبات بیست و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/4/231395/05/14
4مصوبات بیست و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/04/141395/05/12
5مصوبات بیست و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/04/091395/05/02
6مصوبات بیست و ششمین صورنجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/311395/04/20
7مصوبات بیست و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/241395/04/13
8مصوبات بیست و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/101395/04/06
9مصوبات بیست و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/11395/03/18
10مصوبات بیست و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/2/291395/03/05
11مصوبات بیست ویکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/2/201395/03/04
12مصوبات بیستمین جلسه هیئت مدیره مورخ 95/2/111395/02/29
13مصوبات نوزدهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/02/061395/02/20
14مصوبات هجدهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/1/301395/02/04
15مصوبات هفدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 95/1/231395/01/29
16مصوبات شانزدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 95/1/161395/01/22
17مصوبات پانزدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 94/12/171394/12/28
18مصوبات چهاردهمین جلسه هیات مدیره مورخ 94/12/151394/12/22
19مصوبات سیزدهمین جلسه هیات مدیره مورخ 94/12/101394/12/20
20مصوبات دوازدهمین جلسه هیات مدیره 94/11/261394/12/02
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا