فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٨٦, ١/٢٠صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون های ورود به حرفه- شهریور و مهرماه 13991399/04/07
2پیش ثبت نام دوره نحوه ارائه طرح و جزئیات اجرایی نما و نقشه های معماری هماهنگ با سایر رشته ها1399/03/27
3برگزاری دوره های آموزشی HSE1399/02/28
4اطلاعیه آموزش- کلیه کلاسها لغو می باشند.1398/12/04
5برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/011398/11/27
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/301398/11/26
7سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند 98/11/171398/11/12
8سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/171398/11/08
10سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/141398/11/08
11تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 13981398/11/03
12نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/101398/11/02
13نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف 98/11/111398/11/02
14نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/091398/11/02
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
17برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
18ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان1398/10/19
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
20اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/181398/10/15
آخرین مطالب