...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٢٩, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/10/25
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه چهارم1395/10/14
3برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه سوم1395/10/13
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/10/07
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/10/05
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/09/21
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/09/18
8اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته معماری--طراحی--شهریور 13951395/09/14
9کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/08/25
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-پایه 3 به 21395/08/17
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه سوم1395/08/15
12پیش ثبت نام دوره های آموزشی-مهندسین عمران1395/08/11
13پیش ثبت نام دوره اموزشی لوله کشی گاز(مبحث هفدهم)-ویژه مجریان1395/08/11
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/08/08
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/07/29
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک-پایه 2 به 11395/07/19
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/13
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/07
19عناوین دوره های اخذ صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3 )1395/07/06
20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 2 به 11395/07/05
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا