فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٤٢٣, ١/٢٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه شهریور و مهر 991399/09/06
2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
3برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/021399/08/25
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان مکانیک 99/08/271399/08/17
5برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسان عمران و معماری 99/08/241399/08/17
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 99/07/151399/07/13
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
8تغییر زمان دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های فولادی 11399/07/01
9ثبت نام مهندسان نقشه بردار1399/07/01
10دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
13تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
15برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
16برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/201399/06/19
17برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/161399/06/15
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 99/06/131399/06/10
19برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/111399/06/10
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 99/06/061399/06/02