فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٤٤١, ١/٢٣صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/061399/12/06
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران و معماری 99/12/061399/11/15
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/12/131399/11/15
4اطلاعیه وبینار بهمن ماه 13991399/11/13
5روز جهانی آموزش1399/11/05
6اطلاعیه آموزش1399/11/02
7رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان1399/10/30
8اطلاعیه شرکت در دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا1399/10/30
9وبینار تخصصی ساختمان های بلندمرتبه شهر تهران-مخاطرات و اهمیت آنها1399/10/28
10برنامه دوره های ارتقا پایه مهندسان برق و مکانیک1399/10/27
11اطلاعیه اعلام نتایج قطعی آزمون های ورود به حرفه تستی مهرماه 991399/10/02
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران دی ماه 991399/10/02
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 991399/09/30
14برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در دی ماه 991399/09/30
15اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی1399/09/30
16تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری در پایان سال 991399/09/25
17برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و طراحی مهندسان معماری در آذرماه 991399/09/19
18تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی1399/09/08
19اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه شهریور و مهر 991399/09/06
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
آخرین مطالب