فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٤١٦, ١/٢١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تغییر زمان دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های فولادی 11399/07/01
2ثبت نام مهندسان نقشه بردار1399/07/01
3دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
6تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
8برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
9برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/201399/06/19
10برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/161399/06/15
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 99/06/131399/06/10
12برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/111399/06/10
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 99/06/061399/06/02
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/06/021399/05/30
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/05/301399/05/27
16برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/261399/05/25
17اطلاعیه نحوه شرکت در کلاس های آموزش مجازی1399/05/22
18برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/231399/05/21
19برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/201399/05/16
20تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد و شهریور 1399 (ویژه قبولی سالهای 92-93 و مرداد94)1399/05/14
آخرین مطالب