...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ١٣٩, ١/٧صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 96/12/021396/11/30
2همایش آشنایی با حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی-رفسنجان-96/12/101396/11/30
3ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث 17) ویژه مجریان 96/12/131396/11/28
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/12/31396/11/24
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/251396/11/23
6همایش رایگان بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان 96/11/261396/11/23
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/281396/11/19
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/11/261396/11/19
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/201396/11/18
10برنامه کلاس ورود به پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/191396/11/17
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/181396/11/14
12تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 13961396/11/11
13برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/111396/11/07
14همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان1396/10/27
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/5 1396/10/27
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/10/271396/10/21
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 96/10/241396/10/17
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/10/21 1396/10/16
19برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/201396/10/14
20تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 13961396/10/09
صفحه ١ از ٧ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم