...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ١١٢, ١/٦صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/51396/09/01
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/11396/08/25
3برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا 96/8/291396/08/24
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/211396/08/17
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/141396/08/10
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/08/06
7همایش اشنایی با اصول و مبانی اسانسور1396/08/04
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/81396/08/04
9همایش پدافند غیر عامل1396/07/29
10برنامه کلاس ارتقا اجرا پایه 3به2 مهندسین عمران1396/07/29
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/21396/07/26
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/8/11396/07/26
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/07/22
15همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان1396/07/19
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/7/251396/07/19
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/7/241396/07/19
18تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 13961396/07/18
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 1396/07/15
20برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/7/131396/07/10
صفحه ١ از ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم