فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٤٠, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/09/071398/08/29
2دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد 19 تا 21 اذر ماه 981398/08/27
3سمینار ارت و اندازه گیری آن ویژه مهندسین برق در شهرستان رفسنجان 98/08/301398/08/26
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/271398/08/26
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/301398/08/22
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/241398/08/21
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/291398/08/20
8سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/261398/08/19
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/221398/08/18
10تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 13981398/08/18
11سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/131398/08/08
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/08/021398/07/28
14فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
15سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
18دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهندسی مهرماه 13981398/07/13
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
20سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
آخرین مطالب