...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست اطلاعیه های آموزش


   کل ٢٣٤, ١/١٢صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/281397/10/24
   2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/271397/10/23
   3سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/261397/10/22
   4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/241397/10/18
   5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/10/201397/10/15
   6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/131397/10/10
   7تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 971397/10/09
   8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/121397/10/09
   9سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/101397/10/05
   10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/071397/10/05
   11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/061397/10/03
   12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/041397/10/01
   13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/301397/09/26
   14برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/271397/09/24
   15سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/251397/09/20
   16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/211397/09/18
   17برنامه کلاس ارتقاء پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/09/231397/09/17
   18سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/221397/09/15
   19تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آذر و دی ماه 13971397/09/12
   20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/81397/08/29

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم