فهرست اطلاعیه های سازمان


کل ٢٠١, ١/١١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/03/02
2اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/03/01
3اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان1398/02/29
4نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان- بهمن 971398/02/29
5اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/02/26
6نحوه محاسبه تعداد کار1398/02/25
7نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 11 الی 14 تیرماه 13981398/02/25
8ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان1398/02/23
9اطلاعیه شماره سه هیئت اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان1398/02/19
10نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس1398/02/18
11اطلاعیه به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی1398/02/16
12اطلاعیه ثبت نقشه ساختمان های گروه د1398/02/16
13طبیعت گردی سازمان نظام مهندسی 98/02/131398/02/16
14برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب1398/02/15
15سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/181398/02/14
16برنامه طبیعت گردی سازمان نظام مهندسی1398/02/11
17جلسه رئیس سازمان با نامزدهای کمیسیون مشورتی بانوان1398/02/07
18سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/071398/02/07
19نشست تخصصی یک روزه -درس هایی از سیل های اخیر در حوزه راه ساختمان و شهرسازی 98/02/081398/02/03
20فرخوان ثبت نام و ارسال مدارک مجریان1398/02/03
آخرین مطالب