...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   نمونه سوالات آزمون ها

   نسخه چاپی 1394/01/22 - 12:28 تعداد بازدید:18389

    

   نمونه سؤالات آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان
   تاريخ آزمون رشته پايه
   شهریور 1395 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   تاسيسات مکانيکي سه
   معماری طراحی  سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماري(اجرا) سه
   بهمن 1394 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   تاسيسات مکانيکي سه
   معماری طراحی  سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماري(اجرا) سه
   مرداد 1394 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   تاسيسات مکانيکي سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماري(اجرا) سه
   آبان1393 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   تاسيسات مکانيکي سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماري(اجرا) سه
   خرداد 1393 تاسیسات برقی سه
   ترافيك سه
   تاسیسات مکانیکی سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازی سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماری(اجرا) سه
   آذر1392 تاسیسات برقی سه
   ترافيك سه
   تاسیسات مکانیکی سه
   معماري (طراحی) سه
   معماري (نظارت) سه
   شهرسازی سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(اجرا) سه
   نقشه برداري سه
   معماری(اجرا) سه
   اسفند 1391 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   معماري (طراحی) سه
   معماري (نظارت) سه
   تاسيسات مكانيكي سه
   نقشه برداري سه
   شهریور1391 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   معماري (طراحی) سه
   معماري (نظارت) سه
   تاسيسات مكانيكي سه
   نقشه برداري سه
   آذر 1390 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   معماري (تخصصي) - تستي سه
   معماري (جزئيات اجزاي ساختمان) - تستي سه
   معماري(عمومي) سه
   معماري(طراحي) سه
   تاسيسات مكانيكي سه
   نقشه برداري سه
   اسفند 1389 تاسيسات برقي سه
   ترافيك سه
   شهرسازي سه
   عمران(محاسبات) سه
   عمران(نظارت) سه
   معماران تجربي سه
   معماري (تخصصي) - تستي سه
   معماري (جزئيات اجزاي ساختمان) - تستي سه
   معماري(عمومي) سه
   معماري(طراحي) سه
   تاسيسات مكانيكي سه
   نقشه برداري سه
   خرداد 1389 شهرسازي سه
   برق سه
   مكانيك سه
   ترافيك سه
   نقشه برداري سه
   عمران – نظارت سه
   عمران - محاسبات سه
   آذر 1388 معماري (تستي عمومي) سه
   معماري(تستي تخصصي) سه
     معماري(طراحي) سه
   معماري(جزييات اجرايي) سه
   پاسخنامه آزمون معماري سه
   اسفند 1387 معماري(تستي عمومي) سه
   معماري(تستي تخصصي) سه
   معماري(ترسيمي) سه
   معماري(طراحي) سه
   شهرسازي سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(محاسبات) سه
   مكانيك سه
   برق سه
   نقشه‌برداري سه
   ترافيك سه
   شهريور 1386 معماري(عمومي) سه
   معماري(تخصصي) سه
   شهرسازي سه
   عمران(نظارت) سه
   عمران(محاسبات) سه
   مكانيك سه
   برق سه
   نقشه‌برداري سه
   ترافيك سه
   آذر 1384  ترافیک  هر سه پايه
   معماري(تستي) پایه های يك و دو
   معماري(تستي) سه
   شهرسازی هر سه پايه
   عمران(نظارت) یک
   عمران(نظارت) دو
   عمران(نظارت) سه
   عمران(محاسبات) یک
   عمران(محاسبات) دو
   عمران(محاسبات) سه
   مكانيك هر سه پايه
   برق هر سه پايه
   نقشه برداری هر سه پايه
   بهمن 1383 معماري هر سه پايه
   عمران(نظارت) يك
   عمران(نظارت) دو
   مكانيك هر سه پايه
   برق هر سه پايه
   شهريور 1383 عمران(محاسبات) يك
   عمران(محاسبات) دو
   عمران(محاسبات) سه
   اسفند 1382 معماري(تستي) هر سه پايه
   عمران(نظارت) يك
   عمران(نظارت) دو
   عمران(نظارت) سه 
    


   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا