ثبت نام بیمه تکمیل درمان

ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 

 

 

 

..................................

متقاضیان باید برای ثبت نام با مراجعه به سایت سازمان، فرم مربوط را دریافت و به همراه مدارک لازم که در سایت آمده، به خانم غنی زاده (ساختمان شماره یک) مراجعه کنند. آخرین مهلت ثبت نام، ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و شرکت طرف قرارداد، شرکت بیمه داناست.

 

 508 مرکز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا