لیست مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا

لیست مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه متقاضیان بیمه تکمیلی :

 

به اطلاع میرساند  508 مرکز درمانی برای خدمات بیمه ای ، بیمه دانا طرف قرارداد میباشد .