برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح

برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح

................................................................................

 با توجه به تعطیلی دو روز آغاز هفته و بنا بر درخواست بعضی از مجریان محترم ذیصلاح برای برگزاری سمینار مالیات در زمانی دیگر، این سمینار به روز شنبه، بیست و یکم خردادماه موکول شد.

مکان: تالار برق واقع در بلوار شهید عباسپور،

زمان: شنبه بیست و یکم خرداد، ساعت 08:30 تا 12:30

 

 

اصلاحیه سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح