سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح

سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح

...........................................................................

 سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح(حقیقی و حقوقی) که قرار بود روز سه شنبه 1401/03/17 از ساعت 08:30 تا 12:30 در محل تالار برق(واقع در بلوار شهید عباسپور) برگزار  شود به یک روز بعد، چهارشنبه هجدهم خرداد(همان ساعت) موکول شد.از مجریان محترم برای شرکت کردن در این سمینار و افزایش آگاهی های مالیاتی دعوت به عمل می آید.

 

 

برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح