نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک تجارت

نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به ثبت نام اعضای متقاضی دریافت تسهیلات بانکی، اولویت بندی سه ماه مهر، آبان و آذر به شرح زیر اعلام می گردد: