اولین همایش ورزش صبحگاهی در محل بوستان نظام مهندسی برگزار گردید.

اولین همایش ورزش صبحگاهی در محل بوستان نظام مهندسی برگزار گردید.

 

به همت کمیسیون ورزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و انجمن ورزش صبحگاهی، اولین همایش ورزش صبحگاهی، امروز پنجشنبه مورخ 28/5/95  راس ساعت 6 صبح در محل بوستان نظام مهندسی واقع در شهرک باهنر برگزار گردید.
در این مراسم قرین به 250 نفر شرکت نمودند.
پس از انجام حرکات ورزشی، مهندس اسماعیلیان نائب رئیس اول سازمان، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و شرکت کنندگان بیان نمودند این همایش در راستای اهداف و سیاست های هیات مدیره و به منظور پرداختن به برنامه های ورزشی اعضا و کارکنان و خانواده آنان در جهت ارتقا سلامت و نشاط در میان جامعه مهندسین با رویکرد به ورزش و ترویج مقررات ملی ساختمان در بین عموم شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارمی باشند برگزار گردید.در پایان به 20نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.