سامانه انتخاب مهندسین ناظر در سیستم ارجاع توسط کارفرما

سامانه انتخاب مهندسین ناظر در سیستم ارجاع توسط کارفرما

راهنمای ارجاع کار در نرم افزار :

 

 

 

1.      در ساختمان های (تا 600 مترمربع زیربنا و پنج طبقه)،  ناظر توسط کارفرما از بین مهندسان واجد صلاحیت انتخاب و به سازمان معرفی می نماید.

2.      بعد از تکمیل کاربرگ توسط مهندس و حسب انتخاب های  ایشان کار بر اساس امتیاز که در ادامه توضیح داده شده، ارجاع می گردد، از زمان ارجاع 24 ساعت جهت پاسخ گویی زمان تعیین شده است.

3.      همزمان با پاسخ گویی مهندس کارفرما وارد کارتابل مخصوص خود می شود و در هر رشته حداقل دو نفر از مهندسین مورد نظر خود را انتخاب می نماید.(چنانچه توسط کارفرما انتخابی انجام نشود، سیستم به صورت خودکار مهندس ناظر را تعیین می کند)

4.      با توجه به انتخاب مهندس و کارفرما و بر اساس الویت، مهندس مورد نظر در پایان 24 ساعت زمان معرفی می­گردد.

5.      چنانچه در انتخاب مهندس و کارفرما فرد مشترکی وجود نداشته باشد، ارجاع مجدد انجام خواهد شد و سیستم به صورت خودکار مهندسی را که دارای الویت بالاتر است و نسبت به پذیرش کار اقدام نموده به عنوان ناظر جهت معرفی به مرجع صدور پروانه انتخاب می کند. 

 

 

 

 

ورود به سامانه پیگیری

 

 

                                 .       .

 آخرین مطالب