اظهار نامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی

 


......................

 اطلاعیه

پیرو اطلاعیه 1403/03/19 به آگاهی می‌رساند کلیه اعضای محترم سازمان پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه ims.irceo.ir  و پرداخت حق عضویت سال 1403 عملکرد نظارتی، طراحی و... را می‌تواند در سامانه مهندسین جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی ملاحظه نمایند لذا نظر به اینکه پایان مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 1403/05/15 می‌باشد در اسرع وقت نسبت به انجام اینکار اقدام فرمایند.