برگزاری دوره ارتقاء پایه 2به1 نقشه برداری

برگزاری دوره ارتقاء پایه 2به1 نقشه برداری

 ............................

 

اطلاعیه برگزاری دوره ارتقاء پایه 2به1 نقشه برداری

 

 با توجه به درخواست كميسيون تخصصي نقشه برداري و مصوبه كميته آموزش دوره ارتقاء پايه 2 به1 (تهيه نقشه هاي مسطحاتي و رقومي عمليات خاكي) در دستور كار براي برگزاري قرار گرفته ،پيش ثبت نام اين دوره ابتدا در سايت قرار داده مي شود و در صورت به حد نصاب رسيدن، تاريخ برگزاري دوره مشخص و اطلاع رساني ميگردد.برای پیش ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه کنید.