نشست اعضاي كميسيون بانوان سازمان با مشاور بانوان شهردار كرمان

نشست اعضاي كميسيون بانوان سازمان با مشاور بانوان شهردار كرمان

 


.....................

نشست اعضاي كميسيون بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان با مشاور بانوان شهردار كرمان :در اين ديدار كه به منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت فكري بانوان مهندس و بهبود ارائه خدمات شهري، رفاهي و فرهنگي به كليه اعضاي سازمان نظام مهندسي، برگزار شد، اعضاي كميسيون بانوان بر مواردي همچون همكاري متقابل دو نهاد در حوزه‌هاي بانوان، استفاده از فضاهاي ورزشي و برگزاري مسابقات، همكاري در زمينه مناسب سازي فضاهاي شهري و مانند اينها تأكيد كردند. سارا كارگر مشاور بانوان شهردار كرمان نيز با اعلام موافقت براي همكاري با كميسيون بانوان سازمان، برگزاري نمايشگاه براي نشان دادن توانمندي‌هاي بانوان مهندس، برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي مشترك، تسهيل فرآيند استفاده از موزه‌ها، ايجاد و استفاده از مركز مشاوره و دوره‌هاي مرتبط را از جمله فعاليت‌هايي برشمرد كه مي‌تواند در آينده نزديك در حوزه كاري مشترك شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام شود.