نشست روشنگری و جهاد تبیین با همکاری کانون بسیج مهندسان عمران و معماری

نشست روشنگری و جهاد تبیین با همکاری کانون بسیج مهندسان عمران و معماری

 


......................

 

در آستانه برگزاری انتخابات، نشست روشنگری و جهاد تبیین با همکاری کانون بسیج مهندسان عمران و معماری شهرستان کرمان برگزار شد. در این نشست کارکنان سازمان با ویژگی های رییس جمهور که در قانون اساسی و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب آمده، آشنا شدند. جامعه مهندسی استان کرمان خود را برای حضوری پرشور و موثر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند.