الزام ثبت اطلاعات اعضاء

الزام ثبت اطلاعات اعضاء

 


.......................

 حسب ابلاغ رسمی شورای مرکزی و پیگیری بازرسان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام ثبت اطلاعات اعضاء سازمان در سامانه ims.irceo.ir ( اطلاع رسانی در تاریخ های 1402/12/28 و 1403/01/25 ) به اگاهی می رساند با توجه به زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی اعضا نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در سامانه اقدام تا مشکلی در ارسال اظهارنامه بوجود نیاید.