جذب نیرو در کرمان

جذب نیرو در کرمان

 ............................

بنام خدا

پیرو مصوبه هیأت­مدیره، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خوددر شهر کرمان اقدام به جذب نیرو نماید لذا از کسانی که تمایل به همکاری دارند با رعایت شرایط  در جدول زیر دعوت می­شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 1403/03/06 ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات به آدرس کرمان شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم -جنب دبیرستان شریف-با کد پستی 7618765578 به واحد اداری پست سفارشی نموده و رسید آنرا نزد خود نگه دارند.

شرایط عمومی:

1- دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد

2- انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت دائم (برای آقایان).

3- تسلط کامل به مجموعه برنامه­های word, Excel, PowerPoint, Internet و تسلط کامل به تایپ

4- آشنایی با حداقل یک محیط اتوماسیون اداری.

5- داشتن حداکثر سن با قبول سابقه کاردر رشته مربوطه 40 سال (چهل سال) و بدون سابقه کار سن 35(سی و پنج) سال

6- متقاضی باید بومی و ساکن شهر کرمان باشد.

7- امتحان بصورت کتبی و عملی و مصاحبه بر اساس مواد آزمون صورت می­گیرد.

8- کسانی در امتحان کتبی حد نصاب را آورده باشند به آزمون عملی دعوت می­شوند

شرایط خصوصی

ردیف

رشته

تعداد (نفر)

مواد آزمون کتبی و عملی

1

معماری-عمران-برقمکانیک- نقشه برداری-ترافیک -شهرسازی

3

مباحث 1، 2 و 4  مقررات ملی ساختمان - قانون نظام مهندسی ساختمان

word, Excel, PowerPoint, Internet

2

ریاضی

1

Excel پیشرفته قانون نظام مهندسی ساختمان

 Word, PowerPoint, Internet

3

 IT-علوم کامپیوتر

2

مباحث زیربنایی ارتباطات شبکه -  عیب یابی کامپیوتر

word, Excel, PowerPoint, Internet

4


    حقوق خصوصی

حقوق عمومی 

حقوق جزا وجرم شناسی

1

 

مباحث: حقوق تجارت- حقوق ثبت- قانون مدنی-قانون مجازات اسلامی اصول و مبانی فقه- قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ها آیین دادرسی مدنی - داوری

مدارک:

1-      تکمیل و تحویل فرم درخواست

2-      افراد دارای سابقه کار رزومه کاری تایید شده از محل کار و سابقه بیمه ای تامین اجتماعی مرتبط خود را ارائه نمایند

3-      کپی برابر اصل شناسنامه

4-      کپی برابر اصل کارت ملی

5-      دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

6-      کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد

7-      مدارک مثبته مبنی بر بومی و ساکن بودن در شهر کرمان

8-       کپی برابر با اصل کارت معافیت یا پایان خدمت