برگزاری دوره مسابقات بدمینتون

برگزاری دوره مسابقات بدمینتون

 ...........................

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان قصد دارد اولین دوره مسابقات بدمینتون را در دو بخش آقایان و خانم ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 اردیبهشت برگزار کند. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز شنبه 29 اردیبهشت فرصت دارند با روابط عمومی سازمان تماس گرفته و ثبت نام نمایند.