دعوت به همکاری در چترود

دعوت به همکاری در چترود

 ..............................

 

 

اطلاعیه

دعوت به همکاری

نظر به درخواست شهرداری چترود مبنی بر افزایش ساخت و ساز در حوزه شهر چترود و کمبود مهندسان دارای صلاحیت نظارت و طراحی در آن حوزه، به استناد مصوبه هیأت مدیره بدین وسیله به اطلاع اعضای دارای پروانه اشتغال پایه 3 سازمان در شهرستان کرمان که متقاضی فعالیت در آن حوزه می باشند، می رساند، می توانند حداکثر 50 درصد از ظرفیت اشتغال خود را انتقال دهند. لذا از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/03/03 مهلت دارند درخواست کتبی خود را به همراه تصویر پشت و روی پروانه اشتغال به امور نمایندگی ها ارائه فرمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور نمایندگی های سازمان تماس حاصل فرمایید.