اسامی برندگان قرعه کشی وام رسالت

اسامی برندگان قرعه کشی وام رسالت

 

 

 

.............................

 به اطلاع میرساند به پیوست اسامی برنده شدگان در قرعه کشی واگذاری حق امتیاز وام رسالت به مبلغ 500/000/000 ریال در سایت سازمان بارگذاری شده است. لذا لازم به ذکر است جهت رفاه حال شما بزرگواران نیازی به مراجعه حضوری نبوده و حق امتیاز مزبور از طریق سازمان به شماره حساب اعلام شده توسط شخص برنده واگذار می گردد.