اطلاعیه شرکت در کلاس های آموزشی

اطلاعیه شرکت در کلاس های آموزشی

 ............................

به اطلاع کلیه اعضایی که در آزمون ورود به حرفه قبول شده اند و متقاضی شرکت در کلاس های آموزشی هستند می رساند با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی ، اولویت شرکت با افرادی است که در بازه زمانی سه سال گذشته در آزمون قبول شده اند. بدیهی است پس از پایان فرایند آموزش این افراد، درباره متقاضیان جدید در سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.